Lucky Sushi & Ramen

Lucky Sushi & Ramen

2409 East Harbor Boulevard (805) 665-9136 Hours